بیراهه تداوم سوداگری/ هدف مالیات بر عایدی سرمایه گرفتن مالیات از سوداگران است


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که دست‌کم در ۱۴۲ کشور اجرا می‌شود و هدف آن از بین بردن انگیزه سوداگری است؛ اگر این پایه مالیاتی بیراهه بود و به چاه ختم می‌شد، آیا این کشورهایی که بیش از ۱۰۰ سال آن را اجرا کردند اکنون در قعر چاه‌ هستند؟


منبع: https://www.irna.ir/news/84998418/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری