بی‌اعتمادی حدود نیمی از آمریکایی‌ها نسبت به نرخ تورم اعلام‌شده


تهران- ایرنا- یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد حدود نیمی از آمریکایی‌ها بر این باورند که دولت آمریکا، تورم این کشور را کمتر از میزان واقعی اعلام می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85175677/%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87