بومی‌سازی ۸۵ درصد کالا و تجهیزات صنعت پتروشیمی

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402121410282/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: امروز در پله ۸۵ درصدی بومی‌سازی کالا و تجهیزات صنعت پتروشیمی قرار داریم، از پارسال برنامه پنج‌ساله داخلی‌سازی همه کالا و تجهیزات این صنعت آغاز شد و چهار سال دیگر تا پایان این مسیر باقی مانده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به ارزآوری ۱۶ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۱، گفت: این رقم امسال به‌دلیل کاهش قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی و عرضه بیشتر محصولات پتروشیمی از طریق عرضه اعتباری به واحدهای صنعتی داخلی کاهش خواهد داشت.

او با بیان اینکه صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی، کم‌ریسک‌ترین محل سرمایه‌گذاری هستند، گفت: در تأمین مالی طرح‌ها باید از شیوه‌های نو و سرمایه‌های سرگردان داخل کشور استفاده شود و صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌ها نیز بخش اعظم سود سالانه را به سرمایه‌گذاری در این صنعت اختصاص دهند، زیرا در طول چند سال چند برابر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مرتضی شاهمیرزایی امروز در دهمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه و صنعت پتروشیمی جایگاه ممتازی در کشور دارد، اظهار کرد: حضور شرکت‌های پتروشیمی در جایزه تعالی صنعت پتروشیمی افرون بر اینکه به نفع خود شرکت‌هاست، راه را برای آینده و اقتصاد کشور باز می‌کند.

وی با اشاره به ۱۲۵ طرح پتروشیمی در حال اجرا افزود: ۱۳ پارک پتروشیمی نیز از سوی هلدینگ خلیج فارس با جدیت پیگیری می‌شود و هلدینگ‌های دیگر نیز می‌توانند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند.

وی با بیان اینکه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی از نخستین دوره تاکنون سبب کسب دستاوردهای بزرگی برای این صنعت شده که بهبود وضع موجود از ابتدایی‌ترین اهداف بوده است، گفت: جایزه تعالی ما را هرچه سریع‌تر به لبه‌های دانش و سودآوری و تکمیل زنجیره ارزش می‌رساند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های راهبردی صنعت پتروشیمی در دولت سیزدهم بر تکمیل زنجیره ارزش، بومی‌سازی همه کاتالیست‌های صنعت پتروشیمی، خودکفایی در کالا و تجهیزات و دستیابی در دانش‌فنی‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی استوار شده است، گفت: هم‌اکنون به نقطه ۹۷ درصدی بومی‌سازی کاتالیست‌های صنعت پتروشیمی از نظر تناژ و ارزش رسیده‌ایم.

وی با تأکید بر تمرکز بر استفاده از ظرفیت و توانمندی متخصصان داخلی و بها دادن به دستاوردهای ایرانی گفت: مدیریت دانش و استفاده از تجارب پیشکسوتان صنعت پتروشیمی بسیار مهم و ضروری است، زیرا این تجارب در سال‌های گذشته ارزان به‌دست نیامده است.

وی افزود: کار در این مسیر از سال‌های گذشته آغاز شده، اما حمایت و ارزش‌گذاری دولت سیزدهم در این زمینه بسیار بالا بوده است، امروز انتقال کالا و تجهیزات اروپایی و آمریکایی به کشور ارزش نیست، بلکه ساخت آنها در کشور ارزش است.

به گفته وی از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی انجام شده و ۱.۳میلیون تن از محصولات که مستقیم صادر می‌شد، به داخل عرضه و سبب رونق واحدهای داخلی شده است.