بورس بین‌المللی با کارکرد ارزی در یکی از مناطق آزاد ایجاد خواهد شد

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی امروز (چهارشنبه) در توییتی نوشت: پس از پیگیری‌های بسیار، دیروز موافقت اصولی تاسیس بورس بین‌الملل توسط شورای عالی بورس صادر شد. بورسی که با کارکرد ارزی و در یکی از مناطق آزاد مستقر خواهد شد. با ایجاد ساختار تسویه فراملی، جریانِ ورودِ سرمایه به کشورمان تسهیل می‌شود.

بورس بین‌المللی با کارکرد ارزی در یکی از مناطق آزاد ایجاد خواهد شد


منبع: https://www.irna.ir/news/84864664/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری