بورس بین‌المللی با کارکرد ارزی در یکی از مناطق آزاد ایجاد خواهد شد

بورس بین‌المللی با کارکرد ارزی در یکی از مناطق آزاد ایجاد خواهد شد


منبع: https://www.irna.ir/news/84864664/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی امروز (چهارشنبه) در توییتی نوشت: پس از پیگیری‌های بسیار، دیروز موافقت اصولی تاسیس بورس بین‌الملل توسط شورای عالی بورس صادر شد. بورسی که با کارکرد ارزی و در یکی از مناطق آزاد مستقر خواهد شد. با ایجاد ساختار تسویه فراملی، جریانِ ورودِ سرمایه به کشورمان تسهیل می‌شود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری