بودجه عمرانی کشور در چاه ویل بدهی‌های دولت گذشته


تهران- ایرنا- گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در نیمه نخست سال جاری مبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبارت عمرانی و زیرساختی کشور محقق نشده و در مقابل معادل همین مبلغ صرف بازپرداخت بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968505/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری