بودجه طرح های راه آهن بر اساس مقررات‌ تخصیص داده شده است


تهران- ایرنا- سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به سخنان مدیرعامل شرکت راه آهن در مورد تخصیص نیافتن بودجه، اعلام کرد: اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای راه‌آهن، با رعایت ضوابط و مقررات تخصیص داده شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85168897/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA