به علت تورم بالا، وعده صبحانه را حذف کنید!


تهران- ایرنا- وال استریت ژورنال به‌تازگی به مردم آمریکا توصیه کرده است وعده صبحانه را حذف کنند؛ زیرا مجموعه‌ای از شرایط ناگوار، از آب‌وهوای بد و شیوع بیماری گرفته تا اثرات مستمر حمله روسیه به اوکراین، باعث شده است که قیمت تهیه این وعده غذایی اصلی دچار افزایش شدید شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033410/%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری