بهره‌وری نیروی کار با افزایش تحصیلات و سابقه کار افزایش پیدا نکرد


تهران- ایرنا- رئیس سازمان ملی بهره‌وری گفت: بررسی این سازمان نشان می‌دهد که افزایش تحصیلات و سابقه کاری نیروی کار باعث افزایش بهره‌وری نشده و نمی‌شود و این زنگ خطری در حوزه بهره‌وری نیروی انسانی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85361886/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری