بهبود ۳ پله‌ای جایگاه ایران در رده بندی جهانی فساد اداری/ فساد در عربستان و انگلیس بیشتر شد


تهران- ایرنا- سازمان بین‌المللی شفافیت از صعود ۳ پله‌ای ایران و سقوط ۷ پله‌ای انگلیس در رده بندی ۱۸۰ کشور جهان از نظر شاخص ادراک فساد خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018406/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%B3-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری