بهبود ۲ شاخص حکومت‌داری در ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم/ ۳ شاخص ثابت ماند


تهران – ایرنا – بانک جهانی از بهبود وضعیت ۲ شاخص حکومت‌داری در ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال ۲۰۲۱ و ثبات ۳ شاخص خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963601/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری