بهبود شاخص‌های گمرکی در دولت سیزدهم/ تحول در گمرک همچنان مطالبه است


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: گمرک در یک سال اخیر در برخی شاخص‌ها کاهش زمانی داشته است؛ اما همچنان مطالبه و نیاز به ویژه در بخش‌های مرزی کشور بسیار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966849/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری