بهادری جهرمی: نگاه دولت این است که قیمت نان در سطح ملی تغییر نیابد

وی یادآور شد: رسانه‌ها می‌توانند از مراکز فروش نان دولتی (غیر آزادپزها) در مناطق مختلف مصاحبه بگیرند که نرخ نان دولتی در سطح کشور چقدر بوده و الان چقدر است؛ قیمت‌ها به نحوی متناسب شده است که در استانهای همجوار اختلاف قیمت فاحش نباشد.

سخنگوی دولت گفت: نگاه ما این است که قیمت نان در سطح ملی تغییر نیابد و شیوه توزیع آرد و تخلفات این حوزه اصلاح شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051710819/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در سخنانی با اشاره به طرح موضوع افزایش قیمت نان، اظهار کرد: در حوزه نان نگاه دولت این بوده است که قیمت نان در سطح ملی تغییر نیابد و شیوه توزیع آرد و تخلفات این حوزه اصلاح شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: یعنی صرفا در برخی مناطق، قیمت‌ها با توجه به متوسط نرخ آن منطقه متناسب سازی شده است؛ مثلا در برخی شهرها با شهر مجاور، اختلاف قیمت نان زیاد بود که منجر به فساد یا جابجایی آرد می‌شد که مقامات محلی این توازن‌ها را صرفا در سطح محلی و با حفظ همان سقف قیمت متوسط گذشته در سطح کشور برقرار می‌کنند.