بن بست برای فراریان مالیاتی/ مالیات ستانی عادلانه با کاهش فشار به بخش تولید


تهران- ایرنا- چرخش‌های تحول آفرین در نظام مالیاتی منجر به شناسایی فرارهای مالیاتی شده است که در سال‌های گذشته با ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند، سازمان مالیاتی با ایجاد بن‌بست‌هایی برای میلیاردرها راه‌های فرار مالیاتی را بسته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037453/%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری