بلومبرگ: یک کشور دیگر در خلیج فارس دنبال جایگزینی دلار است


تهران- ایرنا- عراق به عنوان جدیدترین کشور خاورمیانه به سمت تجارت با ارزهای دیگر روی آورده است که تحول مهمی در حوزه تجارت غیرنفتی منطقه محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043325/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری