بلاتکلیفی ۱۵۰ هزار دستگاه ماینر ضبطی در کشور


تهران- ایرنا – مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: حدود ۱۵۰ هزار دستگاه ماینر در انبارهای سازمان در سراسر کشور وجود دارد که البته سازمان اختیاری برای تعیین تکلیف آنها ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962774/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%B6%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری