بسیاری از تسهیلات پرداختی در تهران مربوط به اشخاص حقوقی مستقر در استان‌هاست


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: بسیاری از تسهیلات و تعهدات کلان که در استان تهران پرداخت می‌شود، مرتبط با اشخاص حقوقی مستقر در سایر استان‌ها است که به صورت متمرکز در استان تهران پرداخت می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973664/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری