بسته ۱۰ بندی مهار تورم؛ تداوم برنامه‌های پیشین دولت برای اصلاح ریل اقتصاد


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت سیزدهم از همان ابتدا با نقشه راه غیر تورمی بر مهار تورم و رشد اقتصادی متمرکز بود و البته که آنچه دولت در بسته ۱۰ بندی مهار تورم و رشد تولید ارائه کرده در تداوم برنامه‌ها و اقداماتی است که برای تغییر ریل گذاری اقتصاد تا به حال انجام داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121044/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری