بسته ارزی از مجلس دریافت نکردیم/در اختلافات داخلی نمایندگان ورود نمی‌کنیم


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت با تاکید مجدد بر این موضوع که هیچ بسته ارزی‌ از سوی مجلس به دولت ارائه نشده است، گفت: ما در اختلافات داخلی مجلس شورای اسلامی ورود نمی‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050740/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری