بزرگترین اقتصاد اروپا رنگ عوض کرد

به گزارش ایسنا، اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرد که قیمت‌های تولیدکننده در جولای در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته و افزایش قیمت‌های تولیدکننده در نتیجه جنگ در اوکراین، کاهش ۶ درصدی داشت. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز انتظار کاهش ۵.۱ درصدی را داشتند. این اولین کاهش سالانه قیمت تولیدکننده از نوامبر ۲۰۲۰ و بیشترین کاهش از اکتبر ۲۰۰۹ دربحران مالی بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402053019472/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

بر اساس گزارش رویترز، شاخص قیمت تولیدکننده آلمان شاخصی کلیدی برای تورم در نظر گرفته می‌شود که در ماه جولای به ۶.۵ درصد کاهش یافت.

قیمت انرژی در ماه جولای ۱۹.۳ درصد کاهش یافت زیرا قیمت برق کاهش یافت. با در نظر گرفتن قیمت انرژی، قیمت تولید کننده در جولای دو درصد بیشتر از ماه مشابه سال گذشته بود.

قیمت‌های تولیدکننده آلمان ماه جولای بیش از حد انتظار در سال کاهش یافت که اولین کاهش آن در بیش از ۲.۵ سال گذشته بود زیرا کاهش فشارهای قیمت انرژی، امید کاهش بیشتر تورم در بزرگترین اقتصاد اروپا را افزود.