برگزاری نخستین مظنه‌گیری اوراق مالی اسلامی ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد از برگزاری اولین مظنه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولت در سال ۱۴۰۲ (مرابحه عام) روز یکشنبه (هشتم مردادماه) و حراج آن روز سه‌شنبه (۱۰ مردادماه) در قالب پنج نماد معاملاتی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183718/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B8%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2