برگزاری مزایده سراسری املاک و مستغلات تملیکی


تهران- ایرنا- معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از برگزاری مزایده سراسری املات و متغلات این سازمان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957794/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری