برگزاری مجمع بانک آینده منوط به پاسخ بانک مرکزی است


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت تأخیر در برگزاری مجمع بانک آینده، گفت: با توجه به معرفی اعضای جدید هیئت‌مدیره بانک، باید پاسخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌شد تا بتوانیم جلسه مجمع بانک را برگزار کنیم؛ اکنون منتظر پاسخ بانک مرکزی در این خصوص هستیم تا بعد از آن مجمع‌ عمومی بانک آینده را برگزار کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85267115/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری