برگزاری جلسات مشترک با اتاق‌های بازرگانی و اصناف/ تسهیل دسترسی مودیان به مشاوران مالیاتی


تهران- ایرنا- رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی از برگزاری جلسات مشترک با بنگاه‌ها، فعالان اقتصادی، اتحادیه‌ها، اصناف و اتاق های بازرگانی برای حل مشکلات مشترک خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85376333/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری