برنامه هفتم با رویکرد حل مسائل کشور تدوین شده است/ توجه ویژه به معیشت مردم و کاهش تورم


تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم، یک برنامه مسئله محور است، گفت: دولت در برنامه هفتم برای حل مسائل کشور و اقتصاد مردم نهاد تدابیر خوبی اندیشیده و به موضوع تامین اجتماعی، بهبود معیشت مردم، کاهش نرخ تورم و امید آفرینی صورت ویژه توجه کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118693/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری