برنامه هفتم، یک برنامه مسئله محور است/ تدبیر برای حل ناترازی‌های کشور


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه، یک برنامه مسئله محور است، گفت: مسائل کشور احصا شده و برای هر مسئله تدبیر اندیشیده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115893/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری