برنامه مهار تورم و رشد تولید دولت، منطبق با مطالعات ۵۰ ساله اقتصاد ایران است


تهران- ایرنا- یک اقتصاددان درباره ۱۰ برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید، گفت: ریشه تورم در اقتصاد ایران، ناترازی‌ها هستند و مسیر کنترل تورم هم از اصلاح ساختارهایی می‌گذرد که در جهت کاهش ناترازی‌ها باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108199/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری