برنامه بانک آمریکایی برای اخراج ۲۰ هزار کارمند طی دو سال آینده


تهران- ایرنا- سیتی‌گروپ (شرکت خدمات مالی و بانک آمریکایی) قصد دارد ۲۰ هزار کارمند خود را طی دو سال آینده اخراج کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85352361/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری