برنامه‌های توسعه محل پرداختن همه مسایل نیست

وزیر اقتصاد تاکید کرد: وقتی از برنامه هفتم توسعه صحبت می‌کنیم، باید فراتر از قوای مقننه و مجریه نگاه کرده و به اجماع بین قوا توجه کنیم. 

وی در ادامه گفت: اگر رویکرد مجمع تشخیص به تدوین برنامه تغییر کند، شاهد بهبود در برنامه توسعه هفتم خواهیم بود.

وی افزود: سال ۹۵ که ماه‌های پایانی تدوین برنامه ششم توسعه بود، کمتر از امروز دچار روزمرگی و فوریت بودیم و در چنین شرایطی ضروری است که سیاست‌گذاران با دقت بیشتری در تدوین برنامه هفتم توسعه گام بردارند و از تصمیمات فوریتی اجتناب کنند. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: وقتی بانک یا صندوق‌های بازنشستگی ناتراز است و ما سیاست‌هایی اعمال می‌کنیم که ناترازی‌ها تشدید می‌شود نمی‌توان انتظار داشت آمال و آرزوهای خوب محقق شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84832622/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

وزیر اقتصاد تاکید کرد: چنانچه انتخاب‌های سیاستی در سیاست‌های کلی برنامه تعیین تکلیف شود، می‌توانیم به نتایج برنامه امیدوار باشیم.

خاندوزی با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی مسایل در برنامه هفتم توسعه افزود: اگر اولویت‌بندی نکنیم، خروجی برنامه مثل پروژه‌های متعدد عمرانی کشور می‌شود که بسیاری نیمه‌کاره و بدون نتیجه مانده است.

وی تصریح کرد: مشکل ما امروز ندانستن راهکارها نیست، بلکه خود سیاست‌گذار به اهداف تدوین شده خودش پایبند نیست و در مواردی سیاست‌ها متناقض است.

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در همایش ملی اولین برنامه گام دوم انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه که در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، اظهار داشت: در جامعه‌ای که سیاست‌گذاران آن در گذشته به کوته نگری و تصمیمات فوریتی مبتلا بودند تدوین برنامه‌های توسعه فرصت مغتنمی برای خروج از روزمرگی‌هاست. 

خاندوزی بیان کرد: نخستین گام در شکل‌گیری سند برنامه هفتم توسعه این است که قواره و چارچوب برنامه بر اساس سیاست‌های کلی باشد. 

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری