برقراری عدالت با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه/ کمتر از ۵ درصد جامعه شامل طرح می‌شوند


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی و مالیاتی گفت: اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه منجر به عدالت و برابری در جامعه می‌شود و کسی که درآمد بیشتری دارد به همان میزان مالیات پرداخت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084611/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری