بررسی چالش‏‌های اجرای قانون مالیات بر خانه‏‌های خالی و راهکار‏های رفع آن


تهران – ایرنا – سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: بررسی چالش‌های اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و راهکارهای رفع آن در سلسله نشست نخبگانی نظام مالیاتی با حضور مسئولان و صاحب‌نظران اقتصادی این حوزه در محل خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974693/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری