بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از امروز آغاز می‌شود


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و استماع اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای مربوطه در این کمیسیون از بعدازظهر امروز – پنجم تیرماه – آغاز می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85151789/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF