بررسی شکایات مالیاتی شفاف و سریع می‌شود/ نخستین مقررات‌گذاری شفافیت اجرای قانون بعد از ۳۰ سال


تهران- ایرنا- رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی وزارت اقتصاد گفت: با ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط وزیراقتصاد، رسیدگی به شکایات در هیأت‌های موضوع این ماده ۲۵۱ شفاف‌تر، دقیق‌تر و سریع تر خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001098/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری