بررسی شرایط واگذاری سهام پالایش شازند و پرسپولیس و استقلال در جلسه هیات واگذاری


تهران- ایرنا- در جلسه هیات واگذاری تصویب قیمت، شرایط واگذاری، واگذاری بابت رد دیون و فروش سهام از طریق بازار سرمایه شرکت‌های پالایش نفت امام خمینی (ره) (شازند)، فرهنگی ورزشی استقلال، فرهنگی ورزشی پرسپولیس و صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان بررسی و تصویب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994237/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری