بررسی ساماندهی تولید و تامین نهال در یک نشست تخصصی

به گزارش ایسنا، این نشست با توجه به مشکلات موجود در حوزه نهال و نهالستان‌ها و همچنین نیازهای کشور در امر تامین نهال سالم و شناسنامه‌دار، با حضور کاظم خاوازی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، جوادی، جانشین ستاد، کاوند و محمودی، متخصصان حوزه تولید و تامین نهال برگزار شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050704311/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C

در این نشست موضوعاتی چون «تببین چالش‌ها و ضرورت‌های اصلی کشور در تولید و توزیع نهال»، «محورهای اولویت‌دار اقتصادی در تامین نهال‌های سالم و شناسنامه‌دار»، «ساماندهی نهالستان‌ها و نهال‌های تولیدی با تکیه بر دانش‌ و فناوری» و «چگونگی حمایت از  ایجاد سایت‌های نگهداری هسته‌های اولیه» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در پایان این نشست مقرر شد یک طرح توجیهی در خصوص یکی از گلوگاه‌های اصلی و اولویت‌دار که منجر به جریان اقتصاد دانش‌بنیان در این حوزه خواهد شد، تهیه و برای اقدامات آتی‌ به ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی ارائه شود.

نشست تخصصی بررسی ساماندهی تولید و تامین نهال با هدف بررسی و چالش‌های موجود و راهکارهای رفع نیازهای فناورانه این حوزه برگزار شد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری