بررسی آیین‌نامه‌های اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از بررسی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای طرح در هیات وزیران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978896/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری