برخورد قضایی با پزشکانی که از حساب دیگری استفاده کنند


تهران- ایرنا- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای مقابله با فرار مالیاتی، برای تمامی مودیانی که از حساب، کارت بانکی یا دستگاه کارت‌خوان دیگری برای کتمان درآمد یا اجتناب از پرداخت مالیات استفاده می‌کنند، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985626/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری