برخورد قضایی با مدیرانی که در ترخیص کالاها اهمال کاری کنند

وی بیان داشت: برای ورود کالاها ارزآوری شده است که نباید مراحل اداری و رعایت‌نکردن موارد قانونی منجر شود تا به مرحله انهدام برسند.

وی با اشاره به حفاظت از کالاها در انبارهای اموال تملیکی و گمرکی بیان داشت: باید بسته‌بندی کالاها به تفکیک پرونده‌ها صورت گیرد و از کالاها محافظت شود. 

عبدالرضا کشاورز مدیرکل گمرک شهریار در این مراسم بیان داشت: کارهایی که به مرحله انهدام می‌رسند قبل از اینکه تاریخ مصرفشان بگذرد از مجاری قانونی وارد کشور می‌شوند. 

موارد مختلفی باعث انهدام کالاهای متروکه می‌شود 

وی افزود: عدم ثبت سفارشی یا عدم دریافت کد ساتای بانک مرکزی باعث می‌شود تا این کالاها در زمان مقرر از گمرک ترخیص نشوند و در انبارها تاریخ آنها بگذرد. 

 دادستان تهران تاکید کرد: با ورود همکاران دستگاه‌های قضایی و متولیان امر، اکنون تحرکات خوبی صورت گرفته و انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی رصد می‌شود. 

به گزارش ایرنا، «علی صالحی» روز شنبه در مراسم انهدام یک هزار و ۵۰۰ تن کالاهای متروکه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: زمانی که کالاها وارد گمرک شده است دارای تاریخ و قابل مصرف بوده است که به خاطر اهمال کاری بعضی از مدیران در گذشته باعث شده تا کالاها در انبارها رسوب شود. 

وی افزود: بررسی‌های قضایی صورت می‌گیرد در صورت کم‌کاری و اهمال مدیران، پرونده‌های قضایی تشکیل و با آنان برخورد خواهد شد. 

کشاورز بیان داشت: کالاهای سلامت‌محور تاریخ مصرف دارند که بررسی کارشناسی می‌شود که اگر امکان استفاده مصرف ثانویه و یا باز صادرات را دارد، اقدام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84876285/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

وی خاطرنشان کرد: بعضی از کالاها نیاز به دمای مناسب و نگهداری دارند که باید انبارها منطبق با کالاها مدیریت شوند. 

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری