برخورد قاطع با تخلفات مالیاتی در چارچوب اخلاق و قانون


تهران- ایرنا- دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، قاطعیت برخورد با تخلف در عین برخورد مناسب و حفظ رأفت اسلامی را از مهم‌ترین ویژگی مسئولان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اداری دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982623/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری