برای کاهش تورم در آمریکا احتمالاً افزایش نرخ بهره بیشتری لازم است


تهران – ایرنا – رئیس بانک فدرال رزرو سان فرانسیسکو با بیان اینکه تورم در همه بخش‌ها همچنان در آمریکا بالا است، گفت: سیاستگذاران احتمالاً باید نرخ بهره را بالاتر ببرند و آن را برای مدتی طولانی در سطوح بالا نگه دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048426/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری