بدون قهر با چین/تحقق گشایش‌های اقتصادی به زودی


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: رابطه ایران و چین طی چند هزاره گذشته هیچ نقطه تاریک و پر تلاطمی را شاهد نبوده و دو ملت متمدن و کهن، همواره در دورههای مختلف تاریخی مسیرها و راهبردهایی برد -برد را برای بهره مندی مضاعف از ظرفیت های توسعه ای هر یک از دو کشور یافته و طراحی کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029691/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری