بدهی خارجی ایران، یک‌هزارم بدهی ۹ تریلیون دلاری کشورهای درحال توسعه


تهران- ایرنا- بانک جهانی کل بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۲۱ را ۱۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار اعلام کرده که این رقم به‌طور تقریبی معادل یک‌هزارم بدهی ۹ تریلیون دلاری کشورهای درحال توسعه بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965732/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری