بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی درباره ساعت کاری ادارات


تهران- ایرنا- سازمان اداری و استخدامی با صدور بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری)، بانکها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی اعلام کرد: دستگاههای مشمول، تا ۱۵ شهریورماه، پایان ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود و سایر افراد شاغل را حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰ قرار داده و مابقی ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری جبران کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85152216/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA