بحران بانکی آمریکا در آغاز راه


تهران- ایرنا- بحران بانکی آمریکا با بیش از ۱ تریلیون دلار سپرده بانکی که در حال حاضر بیمه نشده است، احتمالاً تازه در آغاز راه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059218/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری