باینَنس به دنبال شریک بانکی جدید


تهران- ایرنا- وال‌ استریت‌ ژورنال گزارش داد که صرافی ارزهای دیجیتال باینَنس پس از ورشکستگی بانک سیگنچر در ماه گذشته، تلاش می‌کند در آمریکا بانکی برای رسیدگی به وجوه نقد مشتریان خود بیابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077867/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری