باید به سوی نظام تک‌نرخی و بازار قابل پیش‌بینی ارز برویم


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کم کم باید به طرف نظام تک نرخی ارز حرکت کنیم و سیاست دولت نیز این است که بتوانیم بازار ارز را پیش بینی پذیر کنیم و در لایحه برنامه هفتم هم پیش بینی‌هایی شده که کمک می‌کند بازار ارز تحت نظارت بهتر و بیشتر قرار بگیرد و به تدریج بتوانیم بازار ارز را مدیریت‌پذیر و پیش بینی پذیر کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85156910/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%85