بانک کشاورزی ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات مردمی سازی یارانه ها پرداخت کرد


تبریز-ایرنا- رییس هیات مدیره بانک کشاورزی گفت: این بانک در سالجاری و با هدف اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022008/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری