بانک مرکزی آمریکا اقتصاد این کشور را به سوی رکود سوق می‌دهد


تهران- ایرنا- پریا میسرا (Priya Misra)، استراتژیست مؤسسه تی‌دی‌سکیوریتیز، گفت: فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) اکنون چاره‌ای ندارد جز اینکه آمریکا را به سمت رکود سوق دهد تا تورم را کاهش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048297/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری