بانک جهانی: دولت ایران با روی کار آمدن رئیسی کارآمدتر شد+ جدول

این گزارش میزان کارآمدی هر کشور را بر پایه ارقامی از ۲.۵- تا ۲.۵+ تعیین کرده است که هر چه این رقم بیشتر باشد نشان دهنده کارآمدی بیشتر دولت در کشور مربوطه است.

اما در سال ۲۰۲۱ که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرده است روند کاهش نمره ایران در شاخص کارآمدی معکوس شده و شاهد افزایش نمره ایران در این شاخص به ۰.۸۶- بوده‌ایم.

بانک جهانی: دولت ایران با روی کار آمدن رئیسی کارآمدتر شد+ جدول


منبع: https://www.irna.ir/news/84906112/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی مربوط به سال ۲۰۲۱ است که نشان می‌دهد پس از ۴ سال کاهش متوالی نمره ایران در شاخص کارآمدی دولت، با روی کار آمدن دولت سیزدهم این روند معکوس شده است. در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ که مربوط به چهار ساله دولت دوازدهم در ایران است نمره ایران در شاخص کارآمدی به طور متوالی کاهش داشته و از ۰.۱۹- در سال ۲۰۱۶ به ۰.۲۰- در سال ۲۰۱۷، ۰.۴۳- در سال ۲۰۱۸، ۰.۵۶- در سال ۲۰۱۹، و ۰.۹۹- در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

به همین ترتیب، جایگاه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر کارآمدی دولت نیز ارتقا پیدا کرده است. در حالی که شاخص رتبه جهانی ایران از نظر کارآمدی دولت در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۴.۹ از ۱۰۰ اعلام شده بود این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۱۸.۲۷ از ۱۰۰ رسیده است که پیشرفت قابل توجهی محسوب می‌شود.

به گزارش ایرنا، بانک جهانی در گزارشی به بررسی میزان کارآمدی دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران پرداخته است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری