بانک جهانی: تورم واقعی مواد غذایی در ایران کمتر از ۲ درصد شد


تهران- ایرنا- بانک جهانی از کاهش تورم مواد غذایی در ایران طی دی ماه خبر داد و نرخ تورم واقعی مواد غذایی در ایران را کمتر از ۲ درصد اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85405716/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری