بانک‌ها از دریافت هر نوع سود مرکب از تسهیلات منع شدند


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در نشست عصر امروز این کمیسیون مصوب شد دریافت هرگونه سود مرکب (سود از سود تسهیلات بانکی) باطل و ممنوع بوده و بانک‌های متخلف به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85171827/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF